Onur Ateş Topluluk Başkanı
0-530 300 97 32 | oates@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu