Yönetim Kurulu

Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 yazman, 1 sayman, 4 asil üye ve 4 yedek üyeden oluşan toplam 12 kişilik yönetim kurulu yapısına sahiptir. 15 Ekim 2014 tarihinde toplanan genel kurulun belirlediği 2014-2015 akademik yılı yönetim kurulu aşağıdaki şekildedir.

 • Dr. Emel Kökpınar Kaya | Topluluk Akademik Danışmanı
 • Onur Ateş | Başkan
 • Oğuzhan Samlı | Başkan Yardımcısı
 • Meriç Sarıkavak | Yazman
 • Gülsen Tamay Kasap | Sayman
 • Aylin Kayalı | Asil Üye
 • Mehmet Fatih Cihan | Asil Üye
 • Semiha Beste Kasımoğlu | Asil Üye
 • Özge Cömertpay | Asil Üye
 • Merve Güneş | Yedek Üye
 • Deniz Olcav | Yedek Üye
 • Burcu Baltaoğlu | Yedek Üye
 • Yağmur Çobanoğlu | Yedek Üye
 • Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu