Bürokratik İşlemler Komisyonu

Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu'nun resmi yazışmalar, tüzük tadili, resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu organıdır.

  • Onur Ateş | Komisyon Başkanı
  • Özge Cömertpay | Üye
  • Semiha Beste Kasımoğlu | Üye
  • Deniz Olcav | Üye
  • Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu